ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์ ชุดฝึกระบบแสงสว่างรถยนต์ Can Bus งบประมาณ 1,445,000 บาท [อ่าน : 134 ครั้ง]

งานประกวดราคาสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วงเงินงบประมาณ 12,092,800 บาท [อ่าน : 163 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว