ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกับสถานศึกษาระดับ อศจ.ลำพูน 4 แห่ง และวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง [อ่าน : 144 ครั้ง]

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

ตรวจสุขภาพ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ตึกวิทยบริการ ชั้น 2 [อ่าน : 127 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว