ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกับสถานศึกษาระดับ อศจ.ลำพูน 4 แห่ง และวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง [อ่าน : 190 ครั้ง]

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561

ตรวจสุขภาพ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ตึกวิทยบริการ ชั้น 2 [อ่าน : 165 ครั้ง]