ประเภท : ประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

โครงการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน [อ่าน : 205 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว