ประเภท : งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ชุดสาธิตงานเชื่อมไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

นักเรียน ปวช.3 [อ่าน : 161 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 1 ข่าว