ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การ...

การประกวดสุทรพจน์ หัวข้อ "ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าสังคมไทย" [อ่าน : 120 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 พฤศจิก... [อ่าน : 136 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การ...

มหกรรมอชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทค... [อ่าน : 122 ครั้ง]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สม...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเหนือ วันที่... [อ่าน : 155 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 4 ข่าว