ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์(กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

การนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมก...

นักศึกษาสาขาการบัญชี เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานศูนย์่บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ... [อ่าน : 418 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษ...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม... [อ่าน : 314 ครั้ง]

การอบรมเขียนแผนธุรกิจ

นักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง [อ่าน : 247 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว