ข่าวสารประชาสัมพันธ์(กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์(กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
การนำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมก...

นักศึกษาสาขาการบัญชี เป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานศูนย์่บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ... [อ่าน : 417 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษ...

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม... [อ่าน : 314 ครั้ง]

การอบรมเขียนแผนธุรกิจ

นักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง [อ่าน : 247 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้(กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้(กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
โครงการศึกษาดูงานแผนกการบัญชี

โครงการศึกษาดูงานแผนกบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 264 ครั้ง]

ข่าวบริการวิชาการ วิชาชีพ(กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวบริการวิชาการ วิชาชีพ(กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์(กระบวนการ P-D-C-A) ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์(กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด