ประเภท : บริการวิชาการวิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ออกหน่วยดูระบบไฟฟ้าให้ชุมชน

นักศึกษาแผนกวิชาชีพช่างไฟฟ้าออกหน่วยบริการประชาชน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน [อ่าน : 300 ครั้ง]

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว...

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง [อ่าน : 263 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง...

แข่งขันนำเนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [อ่าน : 250 ครั้ง]

กิจกรรมล้างแอร์ประจำปี

ล้างแอร์ภายในวิทยาลัย [อ่าน : 283 ครั้ง]

กิจกรรม fix it center

ออกหน่วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงษาอุปถัมม์ [อ่าน : 315 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว