ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

กิจกรรมมอบรางวัลให้คนเก่งช่างไ...

ตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ นางสาววาสนา สม... [อ่าน : 256 ครั้ง]

กิจกรรมแลกของขวัญ

แลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [อ่าน : 216 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว