ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
กิจกรรมการจัดบอร์ด

การจัดบอร์ด [อ่าน : 237 ครั้ง]

กิจกรรมแลกของขวัญ

กิจกรรมแลกของขวัญ [อ่าน : 185 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
กิจกรรมมอบรางวัลให้คนเก่งช่างไ...

ตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ นางสาววาสนา สม... [อ่าน : 256 ครั้ง]

กิจกรรมแลกของขวัญ

แลกของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [อ่าน : 216 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู บริการวิชาการวิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
ออกหน่วยดูระบบไฟฟ้าให้ชุมชน

นักศึกษาแผนกวิชาชีพช่างไฟฟ้าออกหน่วยบริการประชาชน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน [อ่าน : 300 ครั้ง]

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว...

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง [อ่าน : 263 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง...

แข่งขันนำเนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [อ่าน : 250 ครั้ง]

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
งานวันนักประดิษฐ์ 2561

งานวันนักประดิษฐ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร [อ่าน : 260 ครั้ง]

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ชื่อโครงการ : เครื่องปอกเปลือกกระเทียมกึ่งอัตโนมัติ สาขาวิชา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่ปรึกษาโครงการ:... [อ่าน : 405 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [อ่าน : 347 ครั้ง]