ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A )
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงปิดภาคเรียน [อ่าน : 196 ครั้ง]

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพ...

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer printer) [อ่าน : 209 ครั้ง]

จัดดอกไม้

จัดดอกไม้ในงานต่างๆ [อ่าน : 194 ครั้ง]

ฝึกซ่อมโทรทัศน์

ซ่อมโทรทัศน์ [อ่าน : 143 ครั้ง]

ฝึกซ่อมเครื่องเสียง

ซ่อมเครื่องเสียง [อ่าน : 195 ครั้ง]

แข่งทักษะวิชาชีพ

แข่งประกอบเครื่องเสียง [อ่าน : 181 ครั้ง]

ฝึกจับผ้า

จับผ้าจัดโต๊ะ [อ่าน : 135 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 7 ข่าว