ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชา งา...

วิชางานซ่อมเครื่องพิมพ์ printer เปิดสอนระหว่างวันที่ 2 - 20 มกราคม 2562 [อ่าน : 45 ครั้ง]

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น

เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ของทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 75 ชั่วโมง [อ่าน : 194 ครั้ง]

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 162 ครั้ง]

เปิดสอนระยะสั้น

หลักสูตรวิชางานซ่อมโทรศัพท์มือถือ [อ่าน : 206 ครั้ง]

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ [อ่าน : 158 ครั้ง]

กิจกรรมตอบคำถามคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 169 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 6 ข่าว