ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A )
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

จัดดอกไม้

จัดดอกไม้ในงานต่างๆ [อ่าน : 36 ครั้ง]

ฝึกซ่อมโทรทัศน์

ซ่อมโทรทัศน์ [อ่าน : 28 ครั้ง]

ฝึกซ่อมเครื่องเสียง

ซ่อมเครื่องเสียง [อ่าน : 36 ครั้ง]

แข่งทักษะวิชาชีพ

แข่งประกอบเครื่องเสียง [อ่าน : 30 ครั้ง]

ฝึกจับผ้า

จับผ้าจัดโต๊ะ [อ่าน : 22 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว