ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น

เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ของทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 75 ชั่วโมง [อ่าน : 57 ครั้ง]

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 70 ครั้ง]

เปิดสอนระยะสั้น

หลักสูตรวิชางานซ่อมโทรศัพท์มือถือ [อ่าน : 101 ครั้ง]

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ [อ่าน : 80 ครั้ง]

กิจกรรมตอบคำถามคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 71 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 5 ข่าว