ติดต่อเรา

สามารถติดต่อได้โดยตรง

1.อาจารย์บรรจวบ ก้อฝั้น หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ โทร.089-955-9118

2.อาจารย์สุพจน์ ญาณะทาน โทร.096-274-9028

3.อาจารย์ชัชวาล กลับแสง โทร.086-420-5797