ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น

เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ของทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 75 ชั่วโมง [อ่าน : 124 ครั้ง]

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 111 ครั้ง]

เปิดสอนระยะสั้น

หลักสูตรวิชางานซ่อมโทรศัพท์มือถือ [อ่าน : 138 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงปิดภาคเรียน [อ่าน : 117 ครั้ง]

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพ...

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer printer) [อ่าน : 120 ครั้ง]

จัดดอกไม้

จัดดอกไม้ในงานต่างๆ [อ่าน : 140 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [อ่าน : 193 ครั้ง]

จิตอาสา

จิตอาสา [อ่าน : 139 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ [อ่าน : 123 ครั้ง]