ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 15 ครั้ง]

เปิดสอนระยะสั้น

หลักสูตรวิชางานซ่อมโทรศัพท์มือถือ [อ่าน : 29 ครั้ง]

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพ [อ่าน : 27 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
จัดดอกไม้

จัดดอกไม้ในงานต่างๆ [อ่าน : 20 ครั้ง]

ฝึกซ่อมโทรทัศน์

ซ่อมโทรทัศน์ [อ่าน : 12 ครั้ง]

ฝึกซ่อมเครื่องเสียง

ซ่อมเครื่องเสียง [อ่าน : 21 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [อ่าน : 21 ครั้ง]

จิตอาสา

จิตอาสา [อ่าน : 14 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ [อ่าน : 18 ครั้ง]