ประเภท : งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์ยานยนต์ ด้วยแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกช่างยนต์ [อ่าน : 271 ครั้ง]
  • งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เครื่องคว้านลำใย นายธนกฤต วรรธธนสุทธิ[อ่าน : 296 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว