ประเภท : บริการวิชาการ วิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

โครงการอาชีวะอาสา

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสิ้นปี 2560 [อ่าน : 300 ครั้ง]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม... [อ่าน : 518 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว