วิชาบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

เรียนจบ สามารถบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ได้เอง ได้ความรู้ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน