ประเภท : กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

อบรมเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ [อ่าน : 78 ครั้ง]

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ในสถานศึกษา [อ่าน : 162 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว