ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 59 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอ...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู้เรียนอาชีพวศึกษา [อ่าน : 63 ครั้ง]

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 74 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว