ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประ...

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 3 ครั้ง]

การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลั...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

อบรมหลักสูตรชงกาแฟขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เปิดะอบรมหลักสูตรชงกาแฟขั้นพื้นฐาน (Lean... [อ่าน : 15 ครั้ง]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศู...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 10 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 76 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอ...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู้เรียนอาชีพวศึกษา [อ่าน : 85 ครั้ง]

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 93 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 7 ข่าว