ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 35 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอ...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู้เรียนอาชีพวศึกษา [อ่าน : 38 ครั้ง]

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก [อ่าน : 36 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
ประเมินศูนย์บ่มเพาะ

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ในสถานศึกษา [อ่าน : 36 ครั้ง]