ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระบวนการ (P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 109 ครั้ง]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระ... [อ่าน : 129 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช...

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 [อ่าน : 146 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 3 ข่าว