ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระบวนการ (P-D-C-A) ดู ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระบวนการ (P-D-C-A)ทั้งหมด
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 163 ครั้ง]

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระ... [อ่าน : 172 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช...

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 [อ่าน : 197 ครั้ง]

กิจกรรมประกันคุณภาพ กระบวนการ(P-D-C-A) ดู กิจกรรมประกันคุณภาพ กระบวนการ(P-D-C-A)ทั้งหมด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 248 ครั้ง]