ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำป...

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 12 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา A...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 48 ครั้ง]

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษ...

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 ระดับภาค ภาคเหนือ [อ่าน : 54 ครั้ง]

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษ...

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 [อ่าน : 153 ครั้ง]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน...

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ [อ่าน : 102 ครั้ง]

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร ผลงานที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ [อ่าน : 115 ครั้ง]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาช...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปี2561 ระหว่างวันที่ 1 - 3... [อ่าน : 327 ครั้ง]

เข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิ...

เข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ระหว่างวันที่... [อ่าน : 128 ครั้ง]

ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานก...

ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นให... [อ่าน : 240 ครั้ง]


พบข่าวทั้งหมด 9 ข่าว