ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำป...

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 27 ครั้ง]

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา A...

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 63 ครั้ง]

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษ...

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 ระดับภาค ภาคเหนือ [อ่าน : 66 ครั้ง]

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษ...

การร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 [อ่าน : 189 ครั้ง]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน...

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ฯ [อ่าน : 117 ครั้ง]

มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร ผลงานที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ [อ่าน : 130 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
งานวันนักประดิษฐ์ 2561

งานวันนักประดิษฐ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร [อ่าน : 260 ครั้ง]

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ชื่อโครงการ : เครื่องปอกเปลือกกระเทียมกึ่งอัตโนมัติ สาขาวิชา : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่ปรึกษาโครงการ:... [อ่าน : 406 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [อ่าน : 347 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า [อ่าน : 265 ครั้ง]