ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
ออกหน่วยดูระบบไฟฟ้าให้ชุมชน

นักศึกษาแผนกวิชาชีพช่างไฟฟ้าออกหน่วยบริการประชาชน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน [อ่าน : 300 ครั้ง]

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว...

กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง [อ่าน : 263 ครั้ง]

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพช่าง...

แข่งขันนำเนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี [อ่าน : 250 ครั้ง]