03

 

 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ภาพกิจกรรม