วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งมีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปในตำแหน่งครูจ้างสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งมีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปในตำแหน่งครูจ้างสอนสาขางานช่างยนต์  รายละเอียด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งมีความประสงค์รับสมัครสอบบุคคลทั่วไปในตำแหน่งครูจ้างสอนสาขางานบัญชี  รายละเอียด