05
เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการเป็น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนใน ต.ป่าพลู โดยมีท่านนายอำเภอบ้านโฮ่งให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้