02วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้มีการนำนักเรียนนักศึกษาตรวจหาสารเสพติดประจำปี 2560 ภาพกิจกรรม