03เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้มีการนำนักเรียนนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี2560 ภาพกิจกรรม