10ในวันที่26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้จัด กิจกรรม  ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญญหายาเสพติด  ภาพกิจกรรม