วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2559

ที่ค่ายจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

12

 10

13

16

17

18