วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.  ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

1

2

3

4

6

5

7