วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

1

2

3

4

6