งบประมาณสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง


ประจำปีงบประมาณ2560

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557