ประกาศ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

--------------

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 1

แบบคุณลักษณะ ประภทที่ 2

แบบคุณลักษณะ ประภทที่ 3

แบบคุณลักษณะ ประภทที่ 4

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 5

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 6

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 7

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 8

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 9

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 10

แบบคุณลักษณะ ประเภทที่ 11

แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-2)

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-3)


                         ข้อมูลเพิ่มเติม Link กด เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถอัปโหลดได้

                                                                   ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย