พิมพ์ PDF

 

ครูอัตราจ้าง  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง


คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ช่างยนต์

ช่างยนต์

วิทยาศาสตร์

บัญชี

ภาษาไทย

Banjamak2
Tanadon
surapong
Atissada
Titikan
aumpor

นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา

นายธนดล ก้างคำมา

นายสุรพงศ์  แดงซอน

นางสาวอธิษฎา อุตสม

นางสาวฐิติกานต์ คำจุมปู

นางสาวอำพร ธนวัฒน์บวรศิริ


 

อัตราจ้างทั้งหมด                  6            คน

                      ชาย              2            คน

                      หญิง            4            คน