พิมพ์ PDF

 

ครูอัตราจ้าง  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง


ช่างยนต์

ช่างยนต์

วิทยาศาสตร์

 

ภาษาไทย

Tanadon
surapong
Atissada
aumpor

 

นายธนดล ก้างคำมา

นายสุรพงศ์  แดงซอน

นางสาวอธิษฎา อุตสม

 

นางสาวอำพร ธนวัฒน์บวรศิริ


 

    อัตราจ้างทั้งหมด                  4            คน

                      ชาย              2            คน

                      หญิง             2            คน