ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 3 หมู่บ้านป่าป๋วย ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 106 ระยะทางประมาณ 40 กม. รายละเอียดของอาณาบริเวณและอาคารสถานที่มีดังต่อไปนี้

555 

หมายเลข 1. ทางเข้า-ออกวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

หมายเลข 2. ป้ายวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

หมายเลข 3. บ่อเลี้ยงปลา

หมายเลข 4. ป้อมยาม

หมายเลข 5. ร้านกาแฟ

หมายเลข 6. โรงจอดรถสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

หมายเลข 7. องค์พระวิษณุ

หมายเลข 8. สนมหญ้าเทียม

หมายเลข 9. ห้องประชาสัมพันธ์

หมายเลข 10. ลานนั่งเล่น(ม้าหินอ่อน)


หมายเลข 11. สนามฟุตซอล

หมายเลข 12. โรงอาหาร

หมายเลข 13. พระพุทธรูป

หมายเลข 14. อาคารกิจกรรม

หมายเลข 15. ลานนั่งเล่น(ม้าหินอ่อน)

หมายเลข 16. อาคารเรียนพาณิชยกรรม

หมายเลข 17. ห้องน้ำ

หมายเลข 18. โรงจอดรถฝึกปฏิบัติ

หมายเลข 19. โรงจอดรถ ผู้บริหาร/คณะครู

หมายเลข 20. บ้านพักครู

หมายเลข 21. อาคารวิทยบริการ

หมายเลข 22. อาคารเทคนิคพื้นฐาน/พัสดุ

หมายเลข 23. บ้านพักผู้บริหาร

หมายเลข 24. สนามเปตอง

หมายเลข 25. อาคารอุตสาหกรรม

หมายเลข 26. จุดทิ้งขยะ

หมายเลข 27. โรงจอดรถ

หมายเลข 28. อาคารช่างยนต์

หมายเลข 29. หอพักนักเรียน-นักศึกษา

หมายเลข 30. ลานนั่งเล่น 

 

ดาวน์โหลดที่นี้

https://www.google.co.th/maps/place/Ban+Hong+Vocational+College