20

หัวหน้าวิชาสามัญ-สัมพันธ์

 • นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
 • ตำแหน่ง ครู คศ.2
 • วุฒิการศึกษา ค.อ.ม. ภาษาอังกฤษ

17
 • นางวรรรณา แดงเขียว
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วูฒิการศึกษา ปริญญาตรี

aumpor

 • นางสาวอำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
28
 • นางสาวอธิษฎา อุตสม
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี


นาย สุพจน์ ญานะทาน