1

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 
  •  นาย บันจวบ ก้อฝั้น
 
  • ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารศึกษา)
 
24
  •  นาย สุพจน์   ญาณะทาน
  • ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  • วุฒิการศึกษา ปท.ส.ไฟฟ้าสื่อสาร

 

 

 

 

  •  นายชัชวาล์   กลับแสง
  • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  • วุฒิการศึกษา .........


นาย สุพจน์ ญานะทาน