1

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

  •  นาย บันจวบ ก้อฝั้น
  • ตำแหน่ง ครู คศ.2
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารศึกษา)
24
  •  นาย สุพจน์   ญาณะทาน
  • ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  • วุฒิการศึกษา ปท.ส.ไฟฟ้าสื่อสาร


นาย สุพจน์ ญานะทาน