1

 นาย บันจวบ ก้อฝั้น

ตำแหน่ง ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารศึกษา)

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์

21

 

นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง

ตำแหน่ง คศ.2

วุฒิการศึกษา

24

 นาย สุพจน์   ญาณะทาน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา ปท.ส.ไฟฟ้า เอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร


นาย สุพจน์ ญานะทาน